Badania medyczne wykonuje uprawniony ustawowo podmiot.
Usługi świadczone zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku VAT.

Dla pracodawców istnieje możliwość negocjacji cen!

Lp Badanie Cena
1 Książeczka sanitarno-epidemiologiczna 5,00
2 Pojemnik na mocz 2,00
3 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 4,00
4 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 4,00
5 Badanie ogólne moczu 4,00
6 Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 4,00
7 Glukoza 3,00
8 HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2,antygen p24) - HIV Ag/Ab (Combo) 20,00
9 Kreatynina w surowicy 3,50
10 Retikulocyty 6,00
11 Test kiłowy - przesiewowy (WR) 6,00
12 Bilirubina całkowita 4,00
13 Fosfataza alkaliczna(ALP) 3,00
14 Hemoglobina glikowana (HbA1c) 18,00
15 Lipidogram 12,00
16 Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji 10,50
17 PSA całkowity 18,00
18 HBs - antygen HBs (WZW typu B) 12,00
19 Kwas moczowy w surowicy 4,50
20 D-dimery 22,50
21 Wolna trijodotyronina (FT3) 15,00
22 Wolna tyroksyna (FT4) 15,00
23 Białka C-reaktywne (CRP) - ilościowe 5,00
24 Chlorki w surowicy 5,00
25 Cholesterol całkowity 4,00
26 HDL 6,00
27 LDL 10,00
28 Trójglicerydy 4,00
29 OB 4,00
30 Morfologia krwi 5,50
31 Glukoza w moczu 4,00
32 Amylaza w surowicy 6,00
33 HIV test potwierdzenia 300,00
34 Mocznik 4,00
35 Potas 4,00
36 PSA wolny 28,00
37 Sód 4,00
38 Wapń całkowity 4,00
39 Test ciążowy 22,50
40 Test kiłowy - potwierdzenia (WR) 68,00
41 Sód, Potas 8,00
42 Magnez 4,00
43 Żelazo 4,00
44 Przeciwciała przeciwtarczycowe 35,00
45 Badanie przeciwciał, diagnostyka tarczycy 35,00
46 Tyteoglobulina 40,00
47 CA 125 40,00
48 CA 15-3 45,00
49 CA 19-9 45,00
50 CEA 40,00
51 HE4 50,00
52 AFP 45,00
53 Witamina D metabolit 25(OH) 39,00
54 Witamina B12 20,00
55 Kwas foliowy 50,00
56 IgG - toksoplazmoza 35,00
57 IgM - toksoplazmoza 35,00
58 IgG - borelioza 48,00
59 IgM - borelioza 48,00
60 IgG - heliobaktery pylori 25,00
61 Test narkotyczno - alkoholowy podstawowy 120,00
62 Test narkotyczno - alkoholowy rozszerzony 200,00
63 HBs - antygen HBs (WZW typu B) 12,00
64 EKG spoczynkowe 20,00
65 RTG klatki piersiowej 45,00
66 Konsultacja okulistyczna 55,00
67 Konsultacja laryngologiczna 55,00
68 Konsultacja neurologiczna 55,00
69 Audiometr 30,00
70 Orzecznik + świadectwo międzynarodowe 100,00
71 Orzecznik + świadectwo bandery 100,00
72 Orzecznictwo lądowe 50,00
73 Orzecznik + książeczka zdrowia 50,00
74 Dodatki ustawowe (ALAT, Retikulocyty, GGTP, Kreatynina) 44,00
75 Konsultacja stomatologiczna 25,00
76 Badanie zjawiska olśnienia i widzenia zmierzchowego 50,00
77 Certyfikat sanitarny 80,00
78 Parathormon 55,00
79 IgG przeciwciała półilościowo 109,00
80 IgM/A przeciwciała półilościowo 109,00
81 IgG i IgM/A przeciwciała ilościowo pakiet 209,00

 Ceny w PLN.