Plac Rodła 8, Szczecin 91 359 42 00 | 91 359 42 05 | 667 080 415 Pon - Pt: 7:30 - 16:00

Medycyna pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest kierować swoich pracowników na badania przed i w trakcie zatrudnienia oraz po długotrwałych niedyspozycjach zdrowotnych. W Marine Medical Services wykonujemy wstępne, okresowe i kontrolne badania z zakresu medycyny pracy.

 

Świadczymy usługi dla firm jak i osób prywatnych!

Wystawiamy również książeczki zdrowia dla pracowników gastronomii, hoteli, gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich i pracowników szkół. W zależności od skierowania, pacjenci kierowani są do poszczególnych specjalistów, którzy w zależności od czynników szkodliwych dopuszczają do pracy na wskazanych stanowiskach.

Każdy pracownik, w zależności od stanowiska i czynników szkodliwych na danym stanowisku jest kierowany indywidualnie na badania. Pracodawca może również zlecić nam wykonanie, innych niż podstawowe, badań.

 

Przykładowe, podstawowe badania na poszczególnych stanowiskach:

  • praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. dziennie – konsultacja lekarza okulisty
  • praca w hałasie – konsultacja laryngologiczna i badanie audiometryczne
  • praca na wysokości pow. 3 m – konsultacja trzech specjalistów (okulisty, neurologa i laryngologa) oraz badanie poziomu glukozy
  • stanowiska decyzyjne – EKG spoczynkowe, poziom glukozy, cholesterol całkowity
  • praca w polu elektromagnetycznym – konsultacja okulisty, neurologa oraz EKG spoczynkowe

Badania wstępne i okresowe można przeprowadzić w Marine Medical Services w ciągu jednego dnia!

W tym celu należy zgłosić się do przychodni na czczo,
w godzinach 8:00 – 9:00.


Skontaktuj się z nami!
Porozmawiajmy o ofercie na badania wstępne i okresowe pracowników Twojej firmy.
  • info@mms.szczecin.pl
  • 91 359 42 00 | 91 359 42 05