O nasMarine Medical Services - gabinety medyczne


Zakres działalności:

- badania wstępne, okresowe, profilaktyczne dla potrzeb zakładów pracy
- świadectwa bander: Liberia, Vanuatu
- badania w zakresie medycyny pracy i dla osób indywidualnych

Lekarze specjaliści :

- okulistyka, laryngologia, neurologia, stomatologia (zakres medycyny pracy)
- lekarz orzecznik
- laboratorium analiz medycznych (zakres medycyny pracy)
- EKG, RTG
- badania słuchu